【UPDATE 2021】Bảng báo giá gạch ốp lát Viglacera mới nhất Tháng 1/2022

Gạch ốp lát Viglacera là một trong những thương hiệu gạch hàng đầu hiện nay. Chính vì vậy, rất nhiều khách hàng đều quan tâm đến mức giá sản phẩm của thương hiệu này. Sau đây Chớp Việt xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá bán lẻ sản phẩm Gạch ốp lát Viglacera mới nhất 2021 được chúng tôi cập nhật.

Bảng báo giá gạch ốp lát Viglacera mới nhất 2021

Chớp Việt Plaza cám ơn quý khách hàng đã quan tâm và sử dụng sản phẩm của Viglacera Việt Nam. Sau đây xin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá bán lẻ sản phẩm Gạch ốp lát Viglacera mới nhất được chúng tôi cập nhật mới nhất  2021.

STT Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá niêm yết Giá khuyến mãi Hình ảnh
1 GẠCH GRANITE 80×80 VIGLACERA ECO-809 ECO-809 259.000 228.000
2 GẠCH GRANITE ĐƠN MÀU VIGLACERA TS5-600 TS5-600 324.000 250.000
3 GẠCH GRANITE LÁT NỀN VIGLACERA ECO-830 ECO-830 422.000 249.000 gạch granite lát nền viglacera eco-830
4 GẠCH GRANITE NẠP LIỆU ĐA CẤP SIÊU BÓNG VIGLACERA TS5-636 TS5-636 324.000 250.000
5 GẠCH GRANITE VÂN ĐÁ VIGLACERA ECO-808 ECO-808 259.000 228.000
6 GẠCH GRANITE VIGLACERA CÔNG NGHỆ NANO TS1-614 TS1-614 324.000 250.000
7 GẠCH GRANITE VIGLACERA CÔNG NGHỆ NANO TS1-615 TS1-615 294.000 232.000
8 GẠCH GRANITE VIGLACERA CÔNG NGHỆ NANO TS1-617 TS1-617 294.000 232.000
9 GẠCH GRANITE VIGLACERA CÔNG NGHỆ NANO TS3-815 TS3-815 380.000 252.000
10 GẠCH GRANITE VIGLACERA ECO-827 ECO-827 443.000 228.000 gạch granite viglacera eco-827
11 GẠCH GRANITE VIGLACERA TS2-817 TS2-817 380.000 252.000
12 GẠCH GRANITE VIGLACERA TS5-601 TS5-601 238.000 192.000
13 GẠCH GRANITE VIGLACERA TS5-602 TS5-602 238.000 192.000
14 GẠCH LÁT NỀN 80X80 VIGLACERA ECO-832 ECO-832 305.000 265.000 gạch lát nền 80x80 viglacera eco-832
15 GẠCH LÁT NỀN 80X80 VIGLACERA MD-P8805 P8805 305.000 165.000 gạch lát nền 80x80 viglacera md-p8805
16 GẠCH LÁT NỀN VÂN GỖ VIGLACERA 50X50 GM505 GM505 185.000 102.000 gạch lát nền vân gỗ viglacera 50x50 gm502
17 GẠCH LÁT NỀN VÂN GỖ VIGLACERA 15X90 GT 15901 GT 15901 330.000 269.000 gạch lát nền vân gỗ viglacera 15x90 gt 15901
18 GẠCH LÁT NỀN VÂN GỖ VIGLACERA 15X90 GT 15902 GT 15902 330.000 269.000 gạch lát nền vân gỗ viglacera 15x90 gt15902
19 GẠCH LÁT NỀN VÂN GỖ VIGLACERA 15X90 GT 15903 GT 15903 330.000 269.000 gạch lát nền vân gỗ viglacera 15x90 15903
20 GẠCH LÁT NỀN VÂN GỖ VIGLACERA 50X50 GM502 GM502 185.000 102.000 gạch lát nền vân gỗ viglacera 50x50 gm505
21 GẠCH LÁT NỀN VIGLACERA 15×60 GT15601 GT15601 240.000 163.000 gạch lát nền viglacera 15x60 gt15601
22 GẠCH LÁT NỀN VIGLACERA 15×60 GT15602 GT15602 240.000 163.000 gạch lát nền viglacera 15x60 gt15602
23 GẠCH LÁT NỀN VIGLACERA 15×60 GT15603 GT15603 240.000 163.000 gạch lát nền vigalcera 15x60 gt15603
24 GẠCH LÁT NỀN VIGLACERA 15×60 GT15604 GT15604 240.000 163.000 gạch lát nền viglacera 15x60 gt15604
25 GẠCH LÁT NỀN VIGLACERA 15×60 GT15605 GT15605 240.000 163.000 gạch lát nền viglacera 15x60 gt15605
26 GẠCH LÁT NỀN VIGLACERA 15×60 GT15606 GT15606 240.000 163.000 gạch lát nền giả gỗ viglacera 15x60 gt15606
27 GẠCH LÁT NỀN VIGLACERA 30×30 PR3002 PR3002 190.000 123.000 gạch lát nền viglacera 30x30 pr3002
28 GẠCH LÁT NỀN VIGLACERA 30×30 PR3003 PR3003 190.000 123.000 gạch lát nền viglacera 30x30 pr3003
29 GẠCH LÁT NỀN VIGLACERA 30×30 PR3004 PR3004 190.000 123.000 gạch lát nền viglacera 30x30 pr3004
30 GẠCH LÁT NỀN VIGLACERA 30×30 PR3006 PR3006 190.000 123.000 gạch lát nền viglacera 30x30 pr3006
31 GẠCH ỐP TƯỜNG VIGLACERA 30×45 B4503 B4503 195.000 103.000 gạch ốp tường viglacera 30x45 b4503
32 GẠCH ỐP TƯỜNG VIGLACERA 30×45 B4504 B4504 195.000 103.000 gạch ốp tường vigalcera 30x45 b4504
33 GẠCH ỐP TƯỜNG VIGLACERA 30×45 B4553 B4553 195.000 103.000 gạch ốp tường vigalcera 30x45 b4553
34 GẠCH ỐP TƯỜNG VIGLACERA 30×45 B4554 B4554 195.000 103.000 gạch ốp tường vigalcera 30x45 b4554
35 GẠCH ỐP TƯỜNG VIGLACERA 30×45 B4555 B4555 195.000 103.000 gạch ốp tường viglacera 30x45 b4555
36 GẠCH ỐP TƯỜNG VIGLACERA 30×45 B4556 B4556 195.000 103.000 gạch ốp tường vigalcera 30x45 b4556
37 GẠCH ỐP TƯỜNG VIGLACERA 30×45 B4585 B4585 195.000 103.000 gạch ốp tường viglacera 30x45 b4585
38 GẠCH ỐP TƯỜNG VIGLACERA 30×45 B4586 B4586 195.000 103.000
39 GẠCH ỐP TƯỜNG VIGLACERA 30×45 B4592 B4592 195.000 103.000 gạch ốp tường vigalcera 30x45 b4592
40 GẠCH ỐP TƯỜNG VIGLACERA 30×60 BS3601-BS3602 BS3601-BS3602 225.000 153.000 gạch ốp tường viglacera 30x60 bs3601-bs3602
41 GẠCH ỐP TƯỜNG VIGLACERA 30×60 BS3603-BS3604 BS3603-BS3604 225.000 153.000 gạch ốp tường viglacera 30x60 bs3603-bs3604
42 GẠCH ỐP TƯỜNG VIGLACERA 30×60 BS3605-BS3609 BS3605-BS3609 225.000 153.000 gạch ốp tường viglacera 30x60 bs3605-bs3609
43 GẠCH ỐP TƯỜNG VIGLACERA 30×60 BS3611-BS3618 BS36011-BS3618 225.000 153.000 gạch ốp tường viglacera 30x60 bs3611-bs3618
44 GẠCH ỐP TƯỜNG VIGLACERA 30×60 BS3625-BS3626 BS3625-BS3626 225.000 153.000 gạch ốp tường vigalcera 30x60 bs3525-bs3626
45 GẠCH ỐP TƯỜNG VIGLACERA 30×60 BS3629-BS3630 BS3629-BS3630 225.000 153.000 gạch ốp tường vigalcera 30x60 bs36290-bs3630
46 GẠCH ỐP TƯỜNG VIGLACERA 30×60 BS3634-BS3638 BS36234-BS3638 225.000 153.000 gạch ốp tường viglacera 30x60 bs3634-bs3638
47 GẠCH ỐP TƯỜNG VIGLACERA 30×60 BS3639-BS3662 BS3629-BS3662 225.000 153.000 gạch ốp tường viglacera 30x60 bs3639-bs3662
48 GẠCH ỐP TƯỜNG VIGLACERA 30×60 BS3651-BS3652 BS3651-BS3652 225.000 153.000 gạch ốp tường viglacera 30x60 bs3651-bs3652
49 GẠCH ỐP TƯỜNG VIGLACERA 30×60 CBL3600 CBL3600 445.000 338.000 gạch ốp tường viglacera 30x60 cbl3600
50 GẠCH ỐP TƯỜNG VIGLACERA 30×60 CBL3636 CBL3636 445.000 338.000 gạch ốp tường viglacera 30x60 cbl3636
51 GẠCH ỐP TƯỜNG VIGLACERA 30×60 CBP3601 CBL3601 445.000 338.000 gạch ốp tường viglacera 30x60 cbp3601
52 GẠCH ỐP TƯỜNG VIGLACERA 30×60 CBP3605 CBL3605 445.000 338.000 gạch ốp tường viglacera 30x60 cbp3605
53 GẠCH ỐP TƯỜNG VIGLACERA 30×60 CBP3606 CBL3606 445.000 338.000 gạch ốp tường viglacera 30x60 cbp3606
54 GẠCH ỐP TƯỜNG VIGLACERA 30×60 CBP3603 CBP3603 425.000 308.000 gạch ốp tường viglacera 30x60 cbp3603
55 GẠCH ỐP TƯỜNG VIGLACERA 30×60 CBP3607 CBP3607 425.000 308.000 gạch ốp tường viglacera 30x60 cbp3607
56 GẠCH ỐP TƯỜNG VIGLACERA 30×60 CBP3608 CBP3608 425.000 308.000 gạch ốp tường viglacera 30x60 cbp3608
57 GẠCH ỐP TƯỜNG VIGLACERA 30×60 F3621 F3621 230.000 158.000 gạch ốp tường vigalcera 30x60 f3621
58 GẠCH ỐP TƯỜNG VIGLACERA 30×60 F3623 F3623 230.000 158.000 gạch ốp tường viglacera 30x60 f3623
59 GẠCH ỐP TƯỜNG VIGLACERA 30×60 F3624 F3624 230.000 158.000 gạch ốp tường viglacera 30x60 f3624
60 GẠCH ỐP TƯỜNG VIGLACERA 30×60 F3625 F3625 230.000 158.000 gạch ốp tường vigalcera 30x60 f3625

Trên đây chỉ là một số sản phẩm tham khảo. Bảng báo giá chi tiết và đẩy đủ các sản phẩm của Gạch ốp lát Viglacera mời độc giả tham khảo tại các Danh mục:

Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo. Giá sản phẩm có thể thay đổi tùy thời mà không báo trước.

Giới thiệu về thương hiệu gạch ốp lát Viglacera

Gạch ốp lát Viglacera được thành lập ngày 08/06/2012 bởi Tổng công ty Viglacera/ Công ty Cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát, là công ty được hợp nhất có chọn lọc các cán bộ ưu tú nhất, của bộ phận kinh doanh thuộc 3 công ty: Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long, Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn và Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội.

Gạch ốp lát Viglacera

Công ty gạch ốp lát Viglacera sẽ chịu trách nhiệm bao tiêu toàn bộ sản phẩm gạch ốp lát và bê tông khí chưng áp của các đơn vị sản xuất trực thuộc Tổng công ty tại thị trường trong nước và quốc tế. Đây là bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành của thương hiệu gạch ốp lát Viglacera. Các sản phẩm của thương hiệu này đang ngày càng phát triển và nổi tiếng tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Ưu điểm sản phẩm gạch ốp lát Viglacera

Gạch Viglacera là một trong những loại gạch đang chiếm ngôi đầu trên thị trường hiện nay. Bởi những ưu điểm vượt trội về kích thước, màu sắc, mẫu mã và chất lượng, được giới chuyên gia và khách hàng thực tế cho điểm gần như tuyệt đổi. Ngoài việc quan tâm đến giá gạch ốp lát Viglacera thì ưu điểm của sản phẩm cũng là điều khách hàng thắc mắc.

Gạch ốp lát Viglacera mang đến cho bạn không gian sống tuyệt vời

Dưới đây là một số ưu điểm của gạch ốp lát Viglacera được Chớp Việt tổng hợp lại mà khách hàng có thể tham khảo. Cụ thể:

  • Độ chắc chắn và độ bền cao: Các sản phẩm gạch được sản xuất dựa trên quy trình nghiêm ngặt, hiện đại, mang đến độ chắc chắn, khả năng chịu lực, chống va đập cao cho từng sản phẩm
  • Đa dạng mẫu mã, kích thước phù hợp với những căn phòng, khu vực sử dụng khác nhau.
    Khả năng chống trơn trượt, chịu nước, thấm hút tốt. Giúp gạch dù có tiếp xúc với nước cũng không bị rạn nứt, hay bong lớp vữa xi măng, sẽ làm mất khi thẩm mỹ của không gian.
  • Không gây hại đến sức khỏe: Các mẫu gạch ốp lát của thương hiệu này được sản xuất theo công nghệ Italy kết hợp công nghệ Nano kháng khuẩn tối đa và tự làm sạch. Giúp gạch có độ chắc, hút ẩm thấp, khả năng chống bám bụi cao và đặc biệt là rất dễ dàng lau chùi. Đồng thời mang lại sức khỏe rất tốt cho người sử dụng
  • Tính thẩm mỹ cao tạo nét đẹp cho ngôi nhà, tôn lên được thiết kế của nội thất
  • sản phẩm gạch ốp lát giá rẻ, phù hợp với điều kiện kinh tế của phần lớn hộ gia đình tại Việt Nam

Trên đây là bảng giá gạch ốp lát Viglacera mới nhất 2021, cũng như những thông tin về dòng sản phẩm này. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ thêm về sản phẩm gạch ốp lát Viglacera vui lòng liên hệ cùng chúng tôi qua Hotline: 096.1900.111

Cập nhật lúc: 01:57 – 30/11/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ hàng của bạn Có 0 sản phẩm